Personalitzacions i serveis de màrqueting

Arxivadors, caixetins, estoigs, caixes decoratives, carpetes d’anelles, maletins, displays, caixes d’embalatge...

Si necessites resistència i durabilitat, l’ús del cartró et donarà múltiples aplicacions amb resultats impressionants.

A més, oferim el tractament de BBDD amb la màxima confidencialitat, personalització d’adreces, ensobrats, distribució i franqueig.

Fem que el teu missatge, el teu imprès arribin on i a qui tu vulguis.