Política de privadesa de dades

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que les dades de caràcter personal proporcionats als Usuaris al Portal Web www.adngrafic.cat (http://www.adngrafic.cat) o la remissió d'un correu electrònic, seran tractats amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de SUPERGRAF, amb domicili en Carrer Àliga Nº 10, Barcelona 08014, baixos.

Les dades de caràcter personal seran tractats amb la finalitat de gestionar i donar resposta a les consultes realitzades pels Usuaris per correu electrònic, així com, per a la gestió comercial que vinculi SUPERGRAF amb l'Usuari. SUPERGRAF presumeix que les dades de caràcter personal subministrats, han estat introduïts pel seu titular o per la persona autoritzada per aquest, així com que són correctes, exactes i veraces.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, SUPERGRAF ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Usuaris i, a més, ha instal•lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

Les dades de caràcter personal subministrats pels Usuaris no es vendran ni es facilitaran a tercers, tret que legalment s’exigeixi. L’Usuari pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació del consentiment prestat, mitjançant comunicació escrita dirigida a SUPERGRAF, situada en Carrer Àliga Nº 10, Barcelona 08014, baixos així com, enviant un correu electrònic a l'adreça: info [at] adngrafic.cat, o bé trucant al número de telèfon: 93 431 67 32.

No obstant això, SUPERGRAF, informa que d'acord amb l'exigit per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, se sol•licitarà als Usuaris el seu consentiment al tractament del correu electrònic amb finalitats comercials, oferint la possibilitat en tot moment de baixa del servei.