Sol·licita pressupost

Dades de contacte
Informació del treball
Format obert
mm
mm
Format tancat
mm
mm
Portada
Tintes portada
Paper portada
Acabats portada
Tintes
Cara
Dors
Paper
Acabats
Si selecciona "Troquelat" haurà d'enviar el perfil de troquel en capa a part.
mm.
Unitats per cada model.